Dzień Otwarty - BMW Sikora 2017 Bielsko-Biała

2017-05-13
BMW Sikora DEMO

Etap I

Trasa z strefy dom do strefy dom

(czas jazdy: 1 g. 15 min., liczba km: 68.05)

Etap II

Trasa z strefy dom do strefy dom

(czas jazdy: 1 g. 26 min., liczba km: 44.97)

Etap III

Trasa z strefy dom do strefy dom

(czas jazdy: 41 min., liczba km: 26.36)

LionLOG Prezentacja wygenerowana z systemu monitoringu GPS wypraw LionLog.com