Pierwszy wyjazd po zimie - Szczyrk

2017-04-01
Grzech

Mała wycieczka na kawę w Słońcu przełęczy Salmopolskiej

Etap I

Trasa z dom do Szczyrk, ul. Wiślańska

(czas jazdy: 32 min., liczba km: 37.56)

Pobierz ślad

Etap II

Trasa z Szczyrk, ul. Wiślańska do dom

(czas jazdy: 37 min., liczba km: 34.98)

Pobierz ślad

LionLOG Prezentacja wygenerowana z systemu monitoringu GPS wypraw LionLog.com