Popoludnie

2019-08-15
moto-fan.pl

Etap I

Trasa z strefa dom

(czas jazdy: 44 min., liczba km: 31.13)

Etap II

Trasa

(czas jazdy: 1 g. 25 min., liczba km: 73.14)

Etap III

Trasa

(czas jazdy: 26 min., liczba km: 21.49)

Etap IV

Trasa do Osiek, ul. Starowiejska

(czas jazdy: 23 min., liczba km: 13.93)

Etap V

Trasa z Osiek, ul. Starowiejska do strefa dom

(czas jazdy: 43 min., liczba km: 35.97)

LionLOG Prezentacja wygenerowana z systemu monitoringu GPS wypraw LionLog.com